fbpx
โปรโมชั่นพิเศษ แค่แสดงบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีหรือบัตรเข้าชมอุทยานหลางราชพฤกษ์ รับส่วนลด 10% ทันที

Chiang Mai Night Safari @Chiangmai

Brand:

Chiang Mai Night Safari

Start Date:

15 ตุลาคม 2022

End Date:

31 ธันวาคม 2022

โชว์ปุ๊บ ลดปั๊บ!! เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีร่วมกับอุทยานหลางราชพฤกษ์
รับส่วนลด 10%

  • แสดงบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ณ จุดจำหน่ายบัตรเข้าชม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ รับส่วนลด 10%
  • แสดงบัตรเข้าชมอุทยานหลางราชพฤกษ์ ณ จุดจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รับส่วนลด 10%

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 15 ตุลาคม 2565– 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงื่อนไข

  • บัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และบัตรเข้าชมอุทยานหลางราชพฤกษ์ ที่ซื้อและเข้าชมในช่วงวันที่ 15 ตุลาคม 2565– 28 กุมภาพันธ์ 2566
  • 1 บัตร ต่อ 1 สิทธิ์ส่วนลดค่าเข้าชม
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้รับส่วนลดในการซื้อบัตรเดินชมสัตว์ และไม่สามารถใช้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามข่าวสาร : Click

WEBSITE: www.chiangmainightsafari.com